נתיב - אמיר משאבי אנוש - שירותי גיוס והשמת עובדים
שיטת 
ההתקשרות

חברת נתיב – אמיר משאבי אנוש בע"מ מעניקה שרותי גיוס והשמה של עובדים במספר התקשרויות עסקיות המתנהלות במס' דרכי התקשרות.

התקשרות בשיטת Cost + - התקשרות בשיטה זו מקובלת כאשר ללקוח דרוש עובד לפרק זמן העולה על מספר ימים ויהיה מעוניין לקלוט את העובד למערך העובדים שלו. הלקוח קובע את שכרו של העובד ברוטו (COST) לשכר מתווסף מקדם באחוזים (+) והוא מועמס על השכר. העובד יועסק ע"י "נתיב - אמיר משאבי אנוש בע"מ" למשך תקופת העסקה. הלקוח יחויב בשכר העבודה בפועל של העובד (ברוטו) בתוספת מקדם. יחסי עובד – מעביד, שכר עבודה, ביטוח ותנאים סוציאליים חלים על חברת "נתיב - אמיר משאבי אנוש בע"מ". אנו נאתר, נמיין, נאבחן ונגייס את המועמד/ת המתאים/ה ביותר בהתאם לדרישות המשרה שיוגדרו על ידי הלקוח, נציב אותו/ה לעבודה בפועל אצל הלקוח ונעסיק אותו. יחסי עובד- מעביד יחולו בין העובד/ת ובינינו. אנו נפיק את משכורתו/ה של העובד/ת ונגבה מהלקוח עמלה בגובה אחוז מסוים מעל משכורתו/ה הכוללת.

שיטת ההשמה החד פעמית – התקשרות בשיטה זו מקובלת כאשר הלקוח מבקש להשתמש באיתור לצורך גיוס עובד בהתקשרות זו העובד מועסק ע"י הלקוח החל מהיום הראשון. עבור שירות זה יחויב הלקוח בתשלום חד פעמי.
 אנו נאתר, נמיין, נאבחן ונגייס את המועמד/ת המתאים/ה ביותר עבור הלקוח בהתאם להגדרות המשרה,ומיום עבודתו/ה הראשון י/תיקלט העובד/ת בפועל על ידי הלקוח. יחסי עובד-מעביד יחולו בין העובד/ת ובין הלקוח. אנו נגבה עמלת שירות חד פעמית לאחר תקופת זמן שבו ייקלט העובד אצל הלקוח.
 
שיטת Payroll - כאשר הלקוח מבקש להשתמש בשירותים של החברה כמעסיקת העובדים ולהעסיק באמצעותה עובד, שהלקוח עצמו גייס. בשיטה זו הלקוח קובע את שכרו של העובד ברוטו, לשכר זה מתווסף מקדם אחוזים והוא מועמס על השכר.
בין העובד לבין "נתיב -אמיר משאבי אנוש בע"מ" מתקיימים יחסי עובד מעביד על כל המשתמע מכך.

שיטת Outsourcing – שיטת התשלום לפי תפוקה, תוך שמירה על איכות מוצר, עם השינויים המשקיים והגלובליים פיתחה חברתנו שירות ההופך ללקוח את הוצאותיו הקבועות להוצאות משתנות, מקטין הוצאות, מייעל את העבודה, מבטיח עמידה בלוחות זמנים ואיכות עבודה מעולה

טואול - בניית אתרים